Sinalco Writing R
Sinalco Bubble Sinalco Bubble Sinalco Bubble Sinalco Bubble Sinalco Bubble

Müşderiler 1905-nji ýyldan bäri bize ynanýarlar

Germaniýada 1905-nji ýylda esaslandyrylan we hasaba alnan Sinalko, dünýädäki irki döwürlerden bäri gelýän we ady belli meşhur alkogolsyz içgiler markalarynyň biridir. Kompaniýamyz, ähli müşderiler üçin niýetlenen önümleriň köp görnüşi bilen dünýäde ýokary derejede abraý gazandy.

Biziň “Red Dot” – (“Gyzyl nokat”) nyşanymyz bütin dünýäde tanalyp, ýokary hiliň hem-de ajaýyp tagamyň nyşanyna öwrüldi. Ol, müşderileriň ençeme nesilleriň dowamynda ynanýan markasy bolany üçin, 117 ýylyň dowamynda bize hemra bolup gelýän üstünligi gazandyk we 2014-nji ýyldan bäri Türkmenistanda hem önümçiligimizi ýola goýduk.

ýyldan bäri

1905

go top